Waarom een VOG voor Rijschool Selwindra?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een document waaruit blijkt dat mijn functioneren als rij-instructeur in het verleden en tot heden geen bezwaar vormt voor het vervullen van mijn beroep in de zakelijke dienstverlening. Het Ministerie van Justitie heeft mij gescreend en geeft de VOG pas af als ik geen strafbaar feit heb gepleegd m.b.t. de betreffende functie.

Er zijn helaas veel misstanden binnen de rijscholenbranche. Ik wil als rijschoolhouder het goede voorbeeld geven dat het ook anders kan! Ik heb een voorbeeld functie en werk veel met minderjarigen. Ouders moeten hun kinderen met een goed en vertrouwd gevoel op rijles kunnen zetten. Ik hecht veel waarde aan integriteit en loyaliteit, want rijlessen nemen is een kwestie van vertrouwen.

Je kunt mijn VOG bekijken door op onderstaande afbeelding te klikken.