Rijtest

Om te mogen autorijden moet u ‘rijgeschikt’ zijn. Dit houdt in dat u volgens wettelijke regels geestelijk en lichamelijk in staat moet zijn om veilig te kunnen deelnemen aan het verkeer. Een specifieke medische situatie of gebeurtenis kan er namelijk toe leiden dat u niet meer zomaar de weg op kunt. Dit geldt ook voor mensen die 75 jaar of ouder zijn. Voor verlenging van het rijbewijs beoordeelt het CBR (opnieuw) de rijgeschiktheid. Een rijtest kan onderdeel uitmaken van de rijbewijskeuring.

Voor het aantonen van rijgeschiktheid volstaat meestal een gezondheidsverklaring en eventueel aanvullende informatie van een medisch specialist. Wanneer het CBR na het invullen van de gezondheidsverklaring en medische toelichting het noodzakelijk vindt om in de praktijk te beoordelen in hoeverre de aandoening of leeftijd invloed heeft op een veilige en verantwoorde verkeersdeelname, roept het CBR u verplicht op voor een rijtest.

Een rijtest is geen rijexamen. De rijtest duurt ongeveer een uur, exclusief een kennismaking vooraf en een evaluatiegesprek achteraf. Een deskundige van het CBR (DPR) bekijkt of u op een veilige en verantwoorde manier kunt autorijden. Hij of zij let tijdens de rijtest op uw mentale en fysieke gesteldheid met nadruk op Zien, Denken en Doen. Als u ‘niet rijgeschikt’ wordt verklaard, wordt het rijbewijs ongeldig verklaard en mag u niet meer autorijden! U zou dan over kunnen stappen naar een Canta of Brommobiel. Beiden zijn overdekt en toegestaan binnen de bebouwde kom en zijn geschikt voor twee personen.

Wanneer de rijtest in uw eigen auto afgenomen mag worden, regelt het CBR de afspraak. Voor het afleggen van een rijtest betaald u dan niets extra’s. Wanneer u de rijtest in een lesauto moet afleggen, zijn hier kosten aan verbonden. U krijgt van het CBR een brief voor het inplannen van een rijtest met een rijschool. De rijschool maakt dan samen met u een afspraak voor een rijtest bij het CBR. Vaak vinden er een paar rijlessen vooraf plaats om de kans om het rijbewijs weer terug te krijgen te vergroten.

Voor het inplannen van een rijtest in een lesauto neemt u contact met ons op.