Autismespectrumstoornis (ASS)

Cursisten met Autisme hebben een afwijking in hun informatieverwerking in de hersenen. Zij leren en denken anders. Hun beleving van bepaalde dingen in het dagelijks leven wordt anders verwerkt in de hersenen dan bij cursisten zonder deze stoornis. Autisme kun je niet aan de buitenkant van een persoon zien, maar aan de hand van uiterlijke gedragskenmerken wordt het vastgesteld door een Psychiater.

Verschillende vormen

Er zijn verschillende vormen van Autisme zoals: Klassiek Autisme, Asperger en PDD-NOS. Met Autisme wordt je geboren. Het komt zowel bij mannen als vrouwen voor en blijft gedurende je hele leven aanwezig. Ruim 1% van de Nederlandse bevolking heeft een vorm van Autisme.

Niet voor iedereen

Helaas is het rijbewijs niet voor alle cursisten met Autisme haalbaar. De cursist moet eerst medisch gekeurd worden door een specialist en na goedkeuring evt. een Rijtest afleggen bij het CBR. Zij beoordelen dan of de cursist rijgeschikt bevonden is voor veilige verkeersdeelname. Met de juiste begeleiding en ondersteuning tijdens de rijlessen bestaat de kans om het rijbewijs te kunnen behalen.

Iets voor jou?

Heb jij een vorm van Autisme en wil jij graag samen met mij kijken of het rijbewijs ook voor jou is weggelegd, neem dan contact met ons op.