top

info@rijschoolselwindra.nl

06 – 27 466 637

Rijlessen kunnen ook
in het Engels of Duits
worden gevolgd.

Autisme (ASS)

Cursisten met Autisme hebben een afwijking in hun informatieverwerking in de hersenen. Zij leren en denken anders. Hun beleving van bepaalde dingen in het dagelijks leven wordt anders verwerkt in de hersenen dan bij cursisten zonder deze stoornis. Autisme kun je niet aan de buitenkant van een persoon zien, maar aan de hand van uiterlijke gedragskenmerken wordt het vastgesteld door een Psychiater of Psycholoog.

Er zijn verschillende vormen van Autisme zoals: Klassiek Autisme, Asperger en PDD-NOS. Met Autisme wordt je geboren. Het komt zowel bij mannen als vrouwen voor en blijft gedurende je hele leven aanwezig. Ruim 1% van de Nederlandse bevolking heeft een vorm van Autisme.

Helaas is het rijbewijs niet voor alle cursisten met Autisme haalbaar. De cursist moet eerst medische gekeurd worden door een specialist en na goedkeuring een rijtest afleggen bij het CBR. Zij beoordelen dan of de cursist rijgeschikt bevonden is voor veilige verkeersdeelname. Met de juiste begeleiding tijdens de rijlessen is het dan goed mogelijk om het rijbewijs te kunnen behalen.

Heb jij een vorm van Autisme en wil jij graag samen met mij kijken of het rijbewijs ook voor jou is weggelegd, neem dan contact met ons op.

STUUR EEN MAIL